Sektördeki 20 yıllık tecrübemizle Dünyada birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. Metal işleme makinaları üretimi yapmakta olan firmamız son teknolojiye sahip ürünler kullanarak büyüyen Türkiye ekonomisine katkıda, önemli bir rol almaktadır. Üretilen ürünlerin yaklaşık %80 e yakını yurtdışında alıcılarıyla buluşuyor.

Sahip olduğumuz bilgi, deneyim ve teknik alt yapımızı insanlığa duyduğumuz sorumluluk bilinciyle besliyor, sektörümüzün ve küresel ekonominin gereksinim duyduğu yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Üretim hızı ve standardizasyonunda istikrarlı, üretim maliyetlerinin minimize edilmesinde ekonomik, enerji verimliliğinde akılcı sistemler kuruyor, üretim aşaması ve satış sonrasında destek ihtiyaçları için hızlı ve güvenli çözümler sunuyoruz.

Koşulsuz müşteri tatmini ve kalite artışı hedeflerine ulaşabilmeyi stratejik yönetim anlayışımızın en önemli çıktılarından olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz başarılarla yetinmiyor, takım ruhu içerisinde organizasyon bütünlüğümüzde birlikte öğrenme yollarımızı açık tutuyoruz. Öğrendikçe yenileniyor, yenilendikçe gelişiyor, paydaşlarımıza yeni sistemler ve deneyimler sunuyoruz.

SEGEMAK olarak yurtdışına gönderilen ürünlerde WMT markasıyla satış yapmaktadır.