• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi dahil, uygulanabilir olarak belirlenen tüm şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek,
  • Sektörümüzde Dünya çapında tanınan bir marka olmak,
  • Müşteri taleplerini istenilen kalitede, zamanında ve eksiksiz gerçekleştirerek müşterilerimizin güvenini arttırmak,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
  • İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tedbirleri alarak çalışanlarımız için risk oluşmasını önlemek ve çalışanların katılımını sağlamak,
  • Paydaşlarımızla karşılıklı iyi ilişkiler geliştirerek faydaya dayalı işbirliği yapmak,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.
ce-logo
iso-logo